fredag den 30. december 2011

Året der gik 2011

Året går på hæld. Det er derfor på sin plads med en status over året 2011 og de vigtigst naturbegivenheder i Favrskov kommune.


Observationer
Et godt sted at starte er med de mest bemærkelsesværdige observationer i kommunen det sidste år.

Vi starter med fuglene.
Året kom i gang med lidt af et brag, da der blev set en sølvhejre ved Nysted vest for Thorsø. Sølvhejren blev set i 3 dage (19-21 januar) i en grøft overfor Snuhøjvej 23. Jeg eftersøgte den selv, men havde desværre ikke held til at finde den. Fuglen blev fundet af Martin Høj Hansen fra Tjele.

Vinteren bragte også observationer af vandstær både ved Grundfør mølle og i Lilleåen ved Hadsten (Både øst og vest for byen). Den kan ofte ses fra Kvicklys p-plads i Hadsten, hvor den gerne fouragerer ved kroen.

Den store tornskade, der flere gange er set ved Bidstrup, var igen i år på plads. Den sidder ofte i træerne på engene lige nord for godset. Den er set både i starten af året og fundet igen i efteråret.

Kun tre observationer af silkehaler blev det til, men en enkelt obs fra Svenstrup ved Hammel indeholdt 125 individer.

Foråret bragte to observationer af Lille Præstekrave, hhv. ved Vasted engsø og Svenstrup mose. Begge af Carsten Høeg fra Aarhus.

En af de mest bemærkelsværdige observationer i år er 8 hvide storke, der fouragerede på en mark ved Tuldstrup, Hammel. Annette Feldtmann opdagede fuglene, der kun var på lokaliteten den ene dag. Svend Møller Jensen, der selv var på pletten, mener der var tale om unge fugle. Der er et par andre obs af Hvid stork i 2011, bl.a. en motorvejs obs. med 2 individer og en overflyvende fugl ved Ødum.

Sommeren 2011 gav en Lærkefalk ved Lading sø, en enkelt vagtel ved Søften og rødrygget tornskade både ved Nørreåen og ved Hvalløs Kær.

Som nævnt i et tidligere indlæg dukkede der en havørn op over Skjød i August 2011. Det var en ungfugl, der kun passerede kortvarigt. Den blev spottet at Søren Westermann.
Der blev også set stor tornskade ved Lading sø hen mod slutningen af året.

Se liste over bemærkelsesværdige observationer i kommunen her.


Søren Westermanns havørn

Andre dyr
I pattedyr-, krybdyr- og padde-kategorien er der ikke de store sensationer i løbet af året. En enkelt skovmår i Frisjenborg dyrehave og en par observationer af stålorm er vel det vildeste.
Når det gælder insekter, er der lidt flere højdepunkter.
Vi starter med Guldsmedene: der er igen set månevandnymfe ved Lysnet. Den har fundet et godt sted der og er endnu et vægtigt argument for en fredning af Lysnet.
Jeg fandt selv en almindelig flodguldsmed ved Bjerre skov den 26 maj. Allestedsnærværende Anni og Peter Nielsen fra Hinnerup registrede også en enkelt ved Bidstup den 29 juni.
Den 17-08 fandt jeg en spidsplettet libel for foden af Busbjerg ned mod Gudenåen. Jeg har ikke kunne se andre registreringer af arten i kommunen.

Spidsplettet libel
På sommerfuglefronten er der set guldhale i Hinnerup nord, igen Anni og Peter. En violetrandet ildfugl ved Damsbro blev det også til.
Derudover fandt jeg stor kæmpejæger på Bølmes bakke, en enkelt stor rovedderkop i Tinning mose og sumpgræshoppe ved Hvalløs kær.
Et fint år med mange gode observationer. Håber 2012 kommer til at bidrage med endnu flere spændende fund. Husk at meld alt ud, det er super vigtigt i forbindelse med videre arbejde for at sikre naturen.

Myndighederne og de Grønne organisationer.
Året har også bragt en række fine tiltag, som er blevet iværksat af Favrskov kommune. Der er igen i år foretaget undersøgelser af vandhuller for at se, hvordan padderne klarer det i kommunen. I år fokuserede man på spidssnudet frø, uden held desværre.
Firmaet Habitat Vision fremlagde i år en fornem rapport om et lille udsnit af skovene i Favrskov. Projektet er finansieret af kommunen og giver et rigtigt godt billede af, hvor mange gemte naturværdier, der er i vores skove. Jeg vil gå i dybden med rapporten senere på bloggen.
På falderebet af 2011 kom der afgørelse om sagen med golfcenter ned til Lilleåen ved Haar. Naturen tabte og DN fik ikke medhold. Om afgørelsen klages vides endnu ikke, men det bliver spændende at følge, hvad der skal ske i det unikke naturområde i fremtiden.

Hvad bringer 2012?
Som sagt tidligere håber jeg på, at endnu flere mennesker i Favrskov vil tage en tur i naturen. Forhåbentlig vil det betyde, at der kommer endnu flere spændende observationer.
I 2012 skal det ambitiøse projekt ved Allingå stå færdigt. Det bliver virkelig spændede at se, hvad det nye vådere område kan bringe.
I DN vil vi i 2012 forsøge at starte en ungdomsafdeling. Det kommer til at foregå i samarbejde med Natur og Ungdom ved Klostermølle. Vi vil arrangere ture for Børn, unge og forældre i løbet af året. Dette er personligt noget jeg ser frem til, da jeg tror det kan blive virkeligt godt og givtigt.

Glædelig jul og godt nytår til alle!!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar