fredag den 16. september 2011

Rovfugledag i Hvalløs Kær

Efteråret er over os, og det betyder trækfugle. Favrskov ligger ikke på nogen oplagt trækrute, men enkelte af trækfuglene kan godt findes inde i landet.
Tredækkeren findes ofte rastende på enge inde i landet. Derfor tog jeg en tur forbi de våde enge i Hvalløs kær.
Som oftest gav turen ikke den ønskede art, men en lang række andre overraskelser.

Vådt er godt og det var virkeligt vådt!!!
Turen startede godt ud med en rød glente lige inden Hvalløs by.
Jeg satte bilen og begyndte turen ned mod kæret. Jeg var knap nok stået ud af bilen, før jeg havde 6 musvåger i kreds over området. Den ene af dem var en meget fin lys type, de såkaldte Børringe våger.
Lidt efter kom en stor spurvehøg (hun) lige ind over hovedet på mig. Så var linjen ligesom lagt.

I bunden af dalen får jeg øje på to mellemstore fugle, der først leder mine tanker hen på sangdrosler. De sidder i et tæt pilekrat, men efter 10 minutters venten kommer de frem igen. Det viser sig at være 2 unge rødryggede tornskader. Det er ny kommuneart for mig. Den rødryggede tornskade forekommer på få lokaliteter i kommuen: Nørreåen , Lading sø og tidligere Haarvadsbro. Der er ikke nogle fund fra Alling å og Hvalløs kær registreret.
Således opmuntret fortsatte jeg ud over engene. Der var ekstremt sumpet og mine gummistøvler blev virkelig sat på prøve.
Ude på engene fik jeg skræmt en stor flok viber op, der var vel omkring 150. De blev efterfulgt af 300 stære, der fouragerede på de afgræssede enge.
Omkring halvejs inde på engen flyver en lille flok småfugle op. Jeg kan med det samme se, at det er vipstjerter. Frem med kikkerten inden de forsvinder i græsset. Det er gule vipstjerter, endnu en ny kommuneart. 9 stk. tæller jeg dem til.


De gule vipstjerter sidder i græsset lige forude. Umulige at se før man træder dem op.
Jeg prøver at finde dem igen i græsset, men i samme øjeblik opdager jeg en rovfugl over engen en halv kilometer fra mig. Jeg fanger den  hurtigt i kikkerten, blå kærhøg!!! Så bliver det ikke meget bedre, det er en af mine yndlingsfugle. Det er en ungfugl eller en hun. Det er svært at afgøre, deres dragter ligner hinanden meget (se billeder af blå kærhøg her.). Den forsvinder desværre hurtigt bag et krat.
I samme øjeblik dukker der tre rørhøge op over en sivskov mod øst. Det er to hanner og en hun. De foruragerer fint over sivene resten af turen.

Et doku-foto af den ene rørhøg-han.

To tårnfalke på turen bringer det samlede antal rovfuglearter på turen op på 6, det er meget godt syntes jeg.

Udover de nævnte arter skal også nævnes 19 stillitser, 50 grønsiskner, 4 sanglærker, 2 ravne og omkring 14 blå mosaikguldsmede.

På vejen tilbage finder jeg en død frø. Først tror jeg, det er en grøn frø, da jeg aldrig har set en frø i den farve. Jeg får styr på artsbestemmelsen ved hjælp af smartphonen. Den mangler den tydlige lysegrønne stribe på ryggen, det er derfor "bare" en butsnudet frø i en farvevariant.

Død butsnudet frø, undskyld det makabre foto, men det en sjov farvevariant.

Jeg kan varmt anbefale Hvalløs kær, det er ved at blive min yndlingslokalitet i kommunen. Husk lige de langskaftede gummistøvler :-)

Viber

Ingen kommentarer:

Send en kommentar