fredag den 16. september 2011

Hvorslev bakker

I forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende fredningstjek tog jeg ud for at bese fredningen Hvorslev bakker ved Ulstrup. Området er nok mest kendt under navnet Bølmes bakke, der er den højeste af bakkerne.
Området blev fredet i 1953. Området var brændt forinden, og der kom forslag om at beplante området. DN og lokalegrupper modsatte sig dette, da man vurderede at udsigten var vigtig. I dag står Hvorslev bakker som et af de fineste hedeområder i kommunen. En naturtype, der virkelig er på retur.
Bakkerne afgræsses af geder, men der er fine adgangsforhold og stier op i bakkerne.
Der findes en række planter og insekter i området, som vurderes værende truede på landsplan.
I 2009 udarbejdede Naturhistorisk Museum og Molslaboratoriet en rapport til Favrskov kommune om sjældne smådyr i kommunen. Her fremhæves Hvorslev bakker flere steder som en af de vigtigste lokaliteter i kommunen. Danmarks eneste fugleedderkop, den nordlige fugleedderkop ( Atypus affinis ) findes her. Den ses sjældent, da den lever i jorden og kun kommer frem i forbindelse med parring.
Også den flotte mariehøneedderkop (Eresus sandaliatus) er fundet her.
Derudover er smuk metaljordløber (Poecilus lepidus) og spættet bredpande ( Pyrgus malvae ) nogle af de truede arter, der lever i bakkerne.


Hedegræshoppe (Metrioptera brachyptera)

Området bliver som sagt afgræsset, men er alligevel truet af tilgroning. Navnlig den dominerende ørnebregne truer med at overskygge den sarte hedevegetation. Det samme problem finder man på Busbjerg, der ligger tæt på.


Ørnebregner

Geder på bakkerne, et herligt syn!
Læs mere om Danmarks Naturfredningsforenings fredningstjek her.
Læs rapporten om sjældne smådyr i Favrskov kommune her.
Læs om Hvorslev bakker fredningen her.

Almindelig blåfugl
Et fantastisk landskab!!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar