lørdag den 19. marts 2011

Østervoer og forår, endelig!

Nu er det endelig forår! Der er observeret stær, sanglærke (syngende), flokke af viber og hvid vipstjert i kommunen. Så alle de tidlige forårsbebudere er på plads.
Derfor kommer der her en lille præsentation af en af mine yndlings lokaliteter her i Favrskov kommune. Bare lige for at varme op.
Østervoer er en del af Bistrup gods´ skove. Det er placeret lige syd-øst for Laurbjerg. Udgangspunkt for min tur er for enden af Voermøllevej ved selve mølle huset, men der er flere indgange til områdetJeg vil forsøge at gå min vanlige rute gennem området og fortælle om de forskellige naturoplevelser jeg har haft.

Turen start ved selve Voer Mølle, der er en lille p-plads ved jagthytten, lige syd for møllehuset.

Herfra fortsættes til fods mod selve møllen. Ved møllen er der altid et væld af mejser, topmejse, sumpemejse, musvit og blåmejse er der næsten altid. En gang i mellem er der også halemejse. I åløbet fra møllen holder bjergvipstjerten til. Den sidder ofte på taget af mølle huset. Når man har krydset åen kommer man til et kryds. Der er nogle meget gamle bøgetræer i skråningen foran, de er ret fantastiske. Hvis man tager stien til højre kommer man til Østervoer.


Stien op mod skoven Østervoer


På vejen op er der et par smukke egetræer, her er træløber og spætmejse ofte til stede. Når man når toppen af bakken kommer der et område med en del nåletræer på venstre hånd og et lysåbent areal med enkelte lærketræer på højre hånd. Det kan altid betale sig at gøre holdt her. Området er fyldt med lille korsnæb, grå- og grønsiskener og enkelte vintre også kvækerfinker.
Fortsæt af stien indtil vejen deler sig. Den ene vej går op til selve Østervoer, det er den venstre. Den anden går rundt om bakken. Tag den højre og nyd det herligt rodede lysåbne område på højre hånd, som Voermølle å gennemskærer.

Herligt rodet område i Voermølle ådalen

Stien fører nu frem til et nålebevokset område, hvor vejen igen deler sig. Her er ofte set grå fluesnapper om sommeren. Den ene vej fører ned over åen og følger de fine ruter DN har lavet sammen med Godsejeren i området. Vælg alligevel den anden vej og gå til venstre. Nu går turen ind et område med mere traditionel skovdrift, men det er alligevel en afstikker værd, for længere fremme kan man gå ned til Langkær. Følg åens løb og stierne selvsagt! Så kommer man til det store fine engareal Langkær. Der ligger en sø i den modsatte ende, men den østlige ende er mere tør. Her findes orkideer og en lang række engfugle. Bla. har jeg trådt dobbelt bekkasin og skovsneppe op og et enkelt forår var der også svaleklire langs åen.

Billede af Langkær fra Vinteren 2011

Når man er færdig på engen er man nødt til at vende tilbage til vejen man kom fra. Når man når op til hovedvejen fortsætter man mod højre og ved næste større vej til venstre drejer man op på selve bakken der hedder Østervoer.
På bakke toppen står der mange gamle bøgetræer og vegationen under dem er er højt græs. Her finder man et af de bedse steder til hulrugende fugle i kommunen. Sortspætten har flere år ynglet i et af bøgetræerne og høres ofte der oppe. Den er ret sky, men plejer at gøre en del væsen af sig med sine vidtlydende skrig.
Hulduer kan også høres her, men sjældent ses. Den har ikke en melodi som de andre duer men gentager det samme "oo-ue" igen og igen. Sidste vinter bød stedet på tusinde kvækerfinker og stor tornskade. Duehøgen har jeg også set der oppe et par gange.


                                                        

 Efter endt obs-tid på toppen af bakken går man ned på den anden side og er nu tilbage til udgangspunktet. God fornøjelse med turen og giv endelig besked hvis der dukker noget spændende op!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar