lørdag den 19. marts 2011

Alling Ådal revisited.

Tidligere i min beskrivelse af Favrskovs nye hotspot, Alling å, fik jeg sagt at der ikke var fugle observationer fra området. Heldigvis er der nogen der ved bedre! :-)

Og lad mig lige benytte den situation til slå fast at alle former få input på siden er mere end velkommen. Mit håb er at naturinteresserede fra hele kommunen vil benytte deres lokal kendskab til at præcisere indlæg, og også gerne sende mig deres egne indlæg.

Mht. Alling å har DOF (Danmarks ornitologiske forening) i 1993 lavet en ynglefugle undersøgelse for området. I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve de mest bemærkelsværdige observationer. Der er registreret 3-5 par nattergal, et enkelt par krikænder og et par isfugle.
En af de arter der faldt mig ind, da jeg besøgte lokaliteten, var pungmejse som jeg tidligere har set i Bjerregrav mose (Randers) og ved Brabrand søen (Århus). Biotoppen i Alling å har potentiale og jeg kan også se at pungmejsen er registreret i 1993, med et enkelt par. Gad vide om den stadig er der!

Villy Jensen fra Hadsten har i 2001 været i området og lavet sin egen registrering. Der er et par krikænder igen registret, sammen med gråstrubet lappedykker.

Jeg vil i år forsøge at lave en ny registring af området, så må vi ser hvordan det har udviklet sig. Fortsættelse følger.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar