tirsdag den 24. juni 2014

Fremtidens forvaltning?

Jeg har i nogen år sukket over den måde kommunerne driver de åbne græsarealer i og omkring byområder på. Jeg syntes det er underligt at vi i landzonerne ser det ene naturområde efter det andet gradvist minimeret. Samtidig forvalter vi tusindvis af hektar vejrabatter, grøfter og park arealer som om de skulle anvendes til fodbold VM. Hvorfor anvende så meget tid og så mange penge på at holde disse områder "pæne", når der ligger en naturgevinst at hente ved at lade dem passe sig selv?

Jeg må derfor benytte lejligheden til at rose Favrskov kommune for forvaltningen af engområdet for enden af Engvej i Hadsten.
Dette område var tidligere, som parker er flest, en veltrimmet græsplæne med nogle staudebede. Der skulle således slås græs jævnligt og luges mindst lige så tit.
Det er man så holdt op med nu og resultaterne er slående. En fin blomstereng med et væld af sommerfugle og andre insekter er dukket op på meget kort tid.

Området for enden af Engvej set ned fra engen. Højt græs med et væld af blomster. I siden ses et pilebuskads der overtager området hvis man ikke laver høslet engang om året. Hadsten

Området ved Engvej set fra vendepladsen. Bag engen ligger en fin rørskov med rørsanger og en ynglende gøg. Hadsten
 
Spørgsmålet er så bare om det er med vilje eller fordi man ikke har råd til at passe området. Hvis der er en mening med området syntes jeg det er brand ærgeligt man ikke skilter og informere om idéen. De fleste mennesker er jo flasket op med prydhave-idealet og syntes måske bare det ser rodet ud.
Hvis det ikke er med vilje at området gror til syntes jeg man skal genoverveje den fremtidige pleje. Området skal jo slås med slæt en gang om året og høet skal fjernes, men ellers er det jo en gratis omgang.

Så hermed Farvskov kommune et gratis råd til hvordan i kan gøre noget for naturen, uden det koster det hvide ud af øjnene. Idéen kan anvendes på alle jeres grønne områder.

Her kommer lige et par insekter fundet efter et par minutter i området. Der blev også set Almindelig blåfugl, Nældens takvinge og Engrandøje. Denne liste vil kun blive længere og finere med årene.

Agersnyltehumle (Bombus campestris) en halv sjælden humlebi fundet på tidsel.

Stor bredpande (Ochlodes sylvanus)

Stenhumle på ranunkel.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar