mandag den 13. januar 2014

Vinter glenter i Favrskov

Rød glente, Foto Morten DDI år har en området mellem Lyngå, Vitten og Skjød været vært for et usædvanligt stort antal af de røde glenter.
Det er almindeligt kendt at røde glenter samler sig i flokke uden for ynglesæsonen, for at kunne trække på hinandens fødesøgnings held og derved øge chancen for at overleve vinteren.
I Danmark overvintre flere og flere af den smukke rovfugl og i år er det blevet Favrskovs tur til at huse en flok.
Området omkring Lyngå har i mange år huset et ynglepar røde glenter. De har rykket lidt rundt på en række redepladser.
Det er nok dette ynglepar der har fået selskab af andre.
Annette Obelitz har den 12.01.14 iagttaget 10 individer på samme tid. Jeg selv har set 8 på én gang. Min kone derimod så den 11.01.14 hele 15 fugle samlet. Det virker som om de overnatter i nogle træer der ligger ved vejen mellem Vitten og Lyngå.
Jeg har ikke fundet træet og syntes heller ikke man skal forstyrre fuglene, men hvis man vil se de store fugle så skal man besøge stedet sidst på eftermiddagen (kl 16.00-17.00). Start med stykket mellem Vitten og Lyngå. Hvis de ikke er her, kan man køre op til Brundt og tv2-senderen, her har jeg set dem.
Sidst på eftermiddagen samler de sig inden overnatningen og her kan man se dem på vingerne i samlet flok.

Skøn fugl som vi heldigvis får flere og flere af i landet!

Rød glente med den karakteristiske kløftede hale. En smuk fugl! Foto Morten DD

Ingen kommentarer:

Send en kommentar