mandag den 13. februar 2012

En fornem havegæst

Fra Karen og Leif Mortensen, Tinghøjvej i Hadsten har jeg modtaget følgende billede.


Skovhornugle. Foto Karen og Leif Mortensen

Det drejer sig om en skovhornugle, der gæstede deres have den 22. januar. Det jo ikke ligefrem hverdagskost for de fleste haveejere, men Karen og Leif har flere gange hørt ugler i haven. Tinghøjvej er beliggende tæt ved skovområderne omkring Kollerup gods og hele Lilleå-engdalen øst for Hadsten. Set i det lys er det selvfølgelig mere forståeligt. Det ændrer dog ikke ved, at det må være lidt af en oplevelse at se en ellers meget sky og skjult fugl, som skovhornuglen, på tæt hold. Karen og Leif opdagede fuglen, da husskaderne lavede en farlig larm.

Skovhornuglen er efter natuglen en af vores mest almindelige ugler. Der vurderes at være 2000-3000 par i Danmark, og den er vidt udbredt i hele landet. Om vinteren suppleres den danske bestand op med gæster nordfra. Skovhornuglen optræder om vinteren socialt og enkelte steder i landet kan man se 20-30 fugle sammen.

Der er 75 observationer af skovhornugle i Favrskov. Der er observationer fra mange steder i kommunen. Klapskov, Fladbro skov, Hattemager skov og Pøtmølle skov er nogle af de gode lokaliteter. Jeg har personligt kun oplevet skovhornugle én gang i kommunen, og det var i Sølund skov, lige ud for kolonihaveforeningen.

Skovhornuglen kendes fra natuglen på den langstrakte form og de tydelige fjerhorn. Dens sang er en ensartet "oohh", som gentages hvert 3 sekund. Kan minde lidt om stor hornugles sang, men er ikke så kraftig som dennes. Skovhornuglens sang er også hurtigere i gentagelsen. Stor hornugle gentager med en frekvens på 8-12 sekunder.

Tak til Karen og Leif for den fine historie. Hvis der er andre, der ligger inde med ligende historier, så mail mig på dundunje@hotmail.com

Læs om Skovhornuglen her.

Sidst lidt flere billeder af fuglen.Skovhornugle, uglen virker langstrakt og har tydelige fjer"horn". Foto Karen og Leif MortensenEt forstørret billede. Læg mærke til hornene! Foto Karen og Leif Mortensen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar