torsdag den 21. april 2011

Spidssnudet frø undersøgelser

Jeg reklamere lige for et super projekt kommunen kører i år. Der vil i denne sommer blive foretaget undersøgelser af forekomsten af spidssnudet frø ( Rana Arvalis ) i kommunen. Det er konsulent firmaet Aqua Consult der skal stå for undersøgelsen. Der vil både blive foretaget ketcherfangst og natlyt. Som nævnt i et tidligere indlæg om den butsnudet frø ( se her ), er det svært at kende de brune frøer fra hinanden. Stemmen er dog forskellig, hos den spidssnudede er stemmen:  "en bjæffende og klukkende lyd, som et kor af små hunde" ( Cítat; Fugleognatur ) Derfor kan "almindelige" borgere også finde spidssnudet frøer.
Den spidsnudet frø er meget sjælden og optaget på EF-habitatdirektiv bilag 4. Den kræver derfor ekstrem beskyttelse.
Så hvis man finder spidsnudet frøer skal man straks tage kontakt til kommunen.
Projektet denne sommer kommer til at fokusere på Tinning/Foldby og Svenstrup/Farre/Røgen.

Læs om projektet her
Læs om den spidssnudet frø her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar