lørdag den 30. april 2011

Registrering af §3


Danmarks naturfredningsforening i Favrskov er gået i gang med at registrere tilstanden af kommunens §3 og natura 2000 områder.
Jeg sidder selv med i naturgruppen der er begyndt på projektet.
Idéen er at vi skal besigtige områder i kommunen der rummer vigtig natur, både det der er registreret og det der ikke er.
Det er naturligvis en meget stor opgave og da vi kun er syv (indtil videre) har vi udvalgt nogle afgrænsede områder.
Således har jeg fået tildelt/valgt området omkring Lysnet, Bjerre skov og Tusø skov. Det er et område på 3 gange 3 kilometer.
Opgaven kan så deles op i flere elementer. Først skal jeg undersøge hvad der findes af allerede beskyttet natur i mit område. Det er skrivebords arbejde, vha. miljøportalen og andre myndigheds sider.
Dernæst skal jeg besigtige området og undersøge tilstanden af den beskyttede natur og måske finde ubeskyttede områder med potentiale.
Endelig skal der laves et registreringsskema som vi kan samle til en database og derved gøre fredningsarbejde nemmere fremover. Ydermere kan en plan for et større naturgenopretningsprojekt også komme på banen hvis det skønnes relevant.

Jeg vil i den kommende tid forsøge at blogge om mit arbejde med projektet. Der findes en lang række værktøjer på internettet der kan bruges af alle. Derfor er mit håb også at jeg kan være med til at inspirere andre til at gå i gang med deres lokalområde.
Jeg poster alle disse indlæg under kategorien "fremtidens natur i Favrskov 2", så kan i følge med her.
Projektets første del løber frem til september.

Mit område

Begynd selv her:
Miljøportalen
DN Favrskov

Ingen kommentarer:

Send en kommentar