torsdag den 17. februar 2011

Lille Vandsalamander Lyngå

Bag Nøragergård i Lyngå har landmanden for år tilbage gravet to små søer. Angiveligt i forbindelse med andejagt. Søerne/vandhuller er placeret helt nede ved Voermølle Å, i det engområde der ligger nord for Hammelvej. Sidste sommer slog jeg et smut forbi for at se deres tilstand. Jeg var ret overrasket over hvor mange små vandsalamandre (Lissotriton vulgaris) der var ( talte 32 ). Måske kan det alligevel blive okay med tiden. Bjergvipstjerten er set dernede hele året og ynder at sidde på stenene i søen.


Lille Vandsalamander
Søerne ved Lyngå å
Søen med TV2 senderen i baggrunden

Ingen kommentarer:

Send en kommentar