torsdag den 17. februar 2011

Blog om naturen i Favrskov

Som et lille eksperiment, vil jeg fra denne side fremover blogge om mine oplevelser med naturen i Favrskov kommune.
Målet er at skabe øget fokus på de få vigtige naturområder der er i Favrskov og måske finde nye.
Håbet er at flere naturinteresserede i Favrskov vil være med til at diskutere og sætte fokus på naturen i kommunen.
Det er mit indtryk at kommunen er under et voldsomt pres fra landbruget, men de områder der stadig står urørte rummer stor naturværdi og derfor vil yderligere fredninger skabe endnu mere gunstige habitater for flora og fauna.


                                           Voermølle bakker

Ingen kommentarer:

Send en kommentar