fredag den 25. februar 2011

Alling å et område med potentiale

Her kommer en lille billede-reportage fra Alling Å-dal der netop er blevet genoprettet. Lodsejerforhold og jordfordeling er afsluttet, men der mangler stadig at det bliver givet dispensation til ændringer i paragraf 3 arealer på området.
Området er i alt 530 hektar og strækker sig over 14 km af Alling Å. 400 hektar er omfattet af genopretningen, mens man angiveligt ikke kunne blive enige om de sidste 130 hektar.
Projektet går ud på at fjerne dræn og spærringer, så områdets naturlige dynamik genopstår. Derudover standses grødeskæring og derved vil der opstå oversvømmelser naturligt.

Hverken Fugle og natur og Dofbasen  har nævnværdige observationer fra området, så der er i den henseende tale om pioneérland.
Området har utroligt mange forskellige biotoper, fra skov, sump, enge og åbne vandflader.Billedet er udsigten over ådalen fra Mygindvej i Favrskov kommune (området ligger også i Randers og Syddjurs kommune). På toppen af bakken ligger der en geologisk fredning af en gammel kalkgrav (Hvalløs mergelgrav), der vist er tilkastet.


Når man går ned mod Ådalen passere man et stort område der bliver afgræsset. Her findes et rigtigt godt insektområde der bestemt skal undersøges til sommer.


       
Engene på vej mod åen

Længere nede går området over i sump med mange kanaler. Det minder lidt om Bjerregrav mose eller Uldum Kær, uden samligning ellers. Det sidste stykke ned mod åen er et stort sumpet engområde, her kunne man forvente bekkasiner og måske en Tredækker en dag.


Engene i bunden af dalen

Det var sindsygt koldt på dagens tur så det blev noget småt med observationerne, men dagens liste for området er:

Grågås
Musvåge
Allike ( Mange )
Knopsvane
Gråand
Bogfinke (stor flok)
Musvåge
Musvit
Kvækerfinke (med bogfinker)
Sumpmejse

Rådyr
Hare

Det er område bliver Favrskovs nye hotspot, jeg kan ikke vente til sommer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar