fredag den 17. maj 2013

Så er jeg tilbage!!

Det er som bekendt lysten der driver værket og lysten har manglet i en længere tid. Det skal der nu rådes bod på. Jeg vil hen over sommeren komme med en række indlæg her på bloggen. Alle med udgangspunkt i naturen i Favrskov. I dette indlæg vil jeg samle op på hvad der er sket siden sidst.

Sidste indlæg var om den grønne pragttorbist ved Frijsenborg. Siden da har vi haft en lang og streng vinter uden de store sensationer på observations siden.

I efteråret havde vi i kommunen en kedelig sag med en giftdræbt rød glente i Frijsenborg skovene. Der var udlagt en død fasan med pesticidet carbofuran i skoven. En frygtelig historie og heldigvis er det noget der høre til sjældenhederne.
Læs om giftdrabet Her

Vinteren var som sagt streng og det forsinkede mange af vores trækfugle. Således ankom gransangeren ca 3 uger senere end den plejer.

Mest interessante observationer dette forår er nok en sort stork over Hinnerup den 9-05 af Anni og Peter Nielsen. En Aftenfalk den 15-05 over Hinge også Anni og Peter Nielsen. Begge fugle var trækfugle på passage gennem nord på.
Der har været en del obs af sortspætte i Hinnerup, Løjstrup skov og Voermølle. Den findes sikkert på flere lokaliteter.
Også den røde glente er på plads i kommunen og der er flere observationer spredt ud over kommunen.
Mine egne bedste forårsobservationer er 4 Svaleklire ved hhv. Haarvadsbro og Voer mølle å.
De rødryggede tornskader er igen i år på plads i Østervoer så mon ikke vi har et fast ynglepar der?

På insekt fronten er der ikke så meget at skrive om, men det skal vi nok få rådet bod på henover sommeren.

I planteriget er et par nye lokaliteter med eng-kabbeleje mine bedste fund.

Jeg vil henover sommeren lave et indlæg om hvad der sker på det naturpolitiske område. Hvad DN og kommunen arbejder med pt.
Til sidst lidt billeder fra mine forårsture og samtidig en opfording til at alle kommer ud i felten. Tag endelig et kamera med og send mig jeres historier. dundunje@hotmail.com

Milturt Voer Mølle

Årets første Almindelige gedehams (Hveps) Voer Mølle

Almindelig Guldnælde Lyngå

Ingen kommentarer:

Send en kommentar