tirsdag den 28. maj 2013

Løst og fast fra felten

Den 21. maj tog jeg en hel dag ved Voer mølle. Jeg syntes at det var på tide at gå lidt i dybden med de andre områder i skoven. Jeg plejer at gå den samme tur omkring Østervoer og ned forbi Langkær og retur.
Der var bestemt et enkelt område tæt ved mølle huset jeg gerne ville undersøge nærmere.
Det er et lille eng område der ligger lige bag møllen. Det er et helt oplagt sommerfugle område.
Vejret var heldigvis med mig og jeg havde høj sol stort set hele dagen.

Jeg startede med at gå turen langs Voer mølle å ind i Volstrup skov. Her var der fin sangaktivt fra fuglene. Jeg har tidligere set og hørt broget fluesnapper på det stræk, men den var ikke at finde den dag. Rødstjert og et ynglepar musvåger blev bogført.

Efterfølgende gik jeg tilbage til møllehuset og kiggede på engområdet. Der var en del guldsmede i luften, hovedsaligt flagermus- og rød vandnymfe. Et par grønne smaragdlibeller fløj rundt over engen.
I en Stor Fladstjerne så jeg min første grønne busksommerfugl i kommunen.

Grøn busksommerfugl (Callophys rubi)

På engen fandt jeg en hel del grønne sandspringere og en masse hvepsebier som desværre er hundesvære at artsbestemme. En stor gul guldsmed satte sig i et grantræ på engen. Jeg fik heldigvis held til et dogme billede, det viste sig at være en blå libel som jeg ikke har set andre steder i kommunen end Lading sø.

Blå libel (Libellula depressa) ung han eller hun. Det er den voksne han der er blå og deraf navnet.

Jeg fortsatte videre langs søen bag møllehuset. Her hørtes en sortspætte kalde og en enkelt rørsanger sad i sivskoven. Jeg brugte en times tid i området omkring søen. Der var mange sommerfugle, hovedsaligt Aurora og Skovrandøje, men stor og lille kålsommerfugl og citronsommerfugl kom også i bogen. Langs søen fik jeg et billede af denne sjove flue der ligner en humlebi til forveksling.


Foranderlig humlesvirreflue (Volucella bombylans)
På vej tilbage mod møllen bankede jeg grene og nælder ned i min fotobakke. Det gav et par sjove insekter. Den ene er en blankplettet tandbuk som jeg tidligere har fundet i Lyngå. Den anden er en blomstertæge med det mundrette navn Calocoris Alpestris. Det viser sig at Calocoris Alpestris er en halvsjælden sag, så fedt at finde den.


Blankplettet tandbuk (Rhagium Mordax) på fotobakke
Blomstertægen Calocoris alpestris

Ovenfor møllehuset ligger der et område uden træer, men masser af busskads jeg bestluttede at gå området igennem. Her fandt jeg to fine svirrefluer jeg ikke tidligere har set og også to store grønne guldbasser, som også ny kommune art for mig.

Gulfodet dyndflue (Eristalis Pertinax)
Stor hvepsesvirreflue (Chrysotoxum cautum)
Grøn guldbasse (Cetonia aurata)

Tilsidst tog jeg lige den sædvanlige rute langs Østervoer. Her fandt jeg den rødryggede tornskade igen, men på denne dag var der 2 hanner og en hun så måske er der mere end et par.
En fed tur i et af de bedste naturområder i Favrskov.

Til sidst lidt billeder fra turen.

Båndet tandbuk (Rhagium bisfasciatum)
Flagermus-vandnymfe (Coenagrion pulchellum)
Rød vandnymfe (Pyrrhosoma nymphula)

Græsspinder larve, en af flere på dagen

Krybende læbeløs


Leopardmåler (Pseudopanthera macularia)

Lys snyltehumle (Bombos bohemicus) en udaf fem snyltehumler på dagen. Læs mere om humlebierne i det forgående indlæg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar