søndag den 29. juli 2012

Tour de Favrskov (del 2)

Efter frokosten ved Gudenåen fortsatte vi mod Tinning mose. Vi ville dog lige på se engblommen ved Langkær, Bidstrup, som jeg har nævnt i et tidligere indlæg. Vi havde lidt bedre fodtøj på end ved mit første besøg, så vi havde mulighed for at komme lidt tættere på. Det viste sig, at der var endnu flere maj-gøgeurt, end jeg havde set i første ombæring. Fedt at se, at maj-gøgeurten har en så stærk bestand også her.

Engblomme, Langkær

Maj-gøgeurt, Langkær

Ved Tinning mose tog vi en tur omkring mosen. Vi håbede lidt på mange guldsmede og sommerfugle, men det var kun de blå vandnymfer, der var talrige. Et par spydvandnymfer blev det til. Inde centralt i mosen dukkede en af de større guldsmede op, den var meget urolig og ville ikke rigtigt lade sig fotografere. Det lykkedes dog med et dogmefoto, som heldigvis var nok til en ID. Nordisk kærguldsmed, ny kommuneart for undertegnede. Topmejse kom også i bogen.


Nordisk kærguldsmed (Tinning mose)

Sidste stop var Lading sø. Vi ville tjekke søen for vandfugle og derefter gå en tur omkring søen. På vandet lå gravand, gråstrubet lappedykker, toppet lappedykker og en enkelt sorthalset ditto. I rørskoven hørtes gøg, rørsanger og to rørhøge fløj over rørskoven. Rundt om søen kom vi til en stor rydning i skoven. Her fandt vi en stor bestand af  den smukke blå libel, endnu en ny kommuneart for mig.
Ved søens sydside fandt vi en del eng-troldurt. En sjælden engplante og endnu en ny kommuneart. Derved var målet nået.


Blå libel (Lading sø)

Trætte returnerede vi til Hadsten og gjorde status. Turen gav 66 fuglearter, 9 guldsmedearter og to nye kommunearter (gul vedrovflue og eng-troldurt). Det er godkendt!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar