torsdag den 7. juni 2012

Tour de Favrskov (del 1)

Som en del af en fødselsdagsgave havde jeg i søndags inviteret min mor på en Tour de Favrskov. Målet var at besøge så mange forskellige lokaliteter som muligt og bogføre flest mulige arter. Succeskriterie: 50 fuglearter og to nye kommunearter (dyr og planter)
Turen var benhårdt planlagt med en stram tidsplan. Lokaliteterne var udvalgt udfra kriteriet om, at de skulle være så forskellige og interessante som muligt.
Klokken 6.00 var der afgang fra Vestergade i Hadsten. Første stop var Hvalløs kær, hvor målet var engens fugle, særligt rødrygget tornskade og bynkefugl. Da vi ankom til kæret, parkerede vi bilen på toppen af bakken og gik turen ned til engen. Det var en meget blæsende dag, så forventningerne til sommerfugle og guldsmede var små. Sangfuglene var dog på plads, rigeligt med nattergal, havesanger og tornsanger. På vejen ned hørte vi en gulbug ved den ene af de to søer. Det er en art, jeg ikke har fundet ret mange andre steder i kommunen. Længere nede sad en kærsanger - også fint at få i bogen. I bunden af dalen ledte vi efter bynkefugl og rødrygget tornskade, men fandt ikke andet end rørspurv og gøg. Halvvejs på vej retur ser vi en lille fugl hoppe op fra tuerne på engen. Bingo - bynkefugl hun! Mens vi betragter fuglen og forsøger at finde hannen, lander den rødryggede tornskade i et træ lige over hovedet på os. Tjekket eller hvad?! En god start, men ikke nok med det. På vej tilbage til bilen kommer en blå kærhøg trækkende op fra dalen og fortsætter sydover.

Gul iris er talrig i dalen ved Hvalløs kær

Næste stop var nu Lysnet. Her var det insekter, der stod på programmet. På vejen skulle vi dog lige have et stop ved Leca-søerne. Her har der tidligere været gråstrubet lappedykker. Ganske rigtigt, i søen sidder en enkelt gråstrubet lappedykker. Turlederen var på dagværende tidspunkt rimelig stolt. Det er sjældent, at de erklærede mål holder i virkeligheden. Det skulle dog også snart få en ende. På Lysnet var der ikke nogen af de insekter, jeg havde håbet på. Blæsten holdt alle de flyvende insekter på jorden. Vi gik dog alligevel en tur omkring søen. Maj-gøgeurten var talrig og virkelig flot. Ved skoven sad der mange af de blå vandnymfer. Vi ledte efter månevandnymfer, men det blev "kun" til hestesko- og flagermus-vandnymfe. Vi fandt også en fin forkomst af eng-nellikerod.

Maj-gøgeurt en lækkerbisken!

Hestesko-vandnymfe


Vi fortsatte mod Løjstrup skov, hvor insekter og skovfugle stod på programmet. Efter en lille morgenmad begav vi os ud i skoven. Gærdesmutte, sangdrossel, rødhals og dompap kom hurtigt i bogen. Ravn og skovpiber var lidt ekstra krydderi. I en rydning langs vejen var der både læ og sol, og så begyndte der at komme liv i insekterne. Den flotte og halvsjældne blåvingede pragtvandnymfe sås overalt. Under et forsøg på at tage billeder af dem opdager jeg et stort, bi-agtigt insekt på et blad. Jeg havde ingen anelse om, hvad det var, men tog for en sikkerheds skyld et par billeder til Fugleognaturs forum. Hjemme blev den bestemt til gul vedrovflue, en relativt sjælden flue, og den første nye kommuneart på turen.


Gul vedrovflue

Blåvinget pragtvandnymfe

Vi var en smule foran tidsplanen, så vi besluttede at tage Hvorslev bakker inden frokosten. Her var der ikke alle de insekter, jeg havde håbet på. Igen var vinden synderen. En enkelt almindelig flodguldsmed var højdepunktet. Der blev også bogført kæmpestankelben.

Almindelig flodguldsmed

Frokosten tog vi ved Gudenåen for foden af Busbjerg. Her har jeg tidligere set mange forskellige guldsmede og vandnymfer. Vi fik da også endnu to almindelige flodguldsmede og en række blåbåndede pragtvandnymfer. Mens vi spiste, smuttede en rød glente hen over hovedet på os.

Blåbåndede pragtvandnymfer

Fortsættes....

Ingen kommentarer:

Send en kommentar