mandag den 16. maj 2011

Naturture i Favrskov 2.kvartal 2011

Som et nyt tiltag vil jeg fremover skrive om de naturture der arrangeres i kommunen. Jeg forsøger at samle så mange forskellige foreninger som muligt, men hvis i kender til andre ture så sig endelig til.

Listen dækker 2. kvartal 2011 og opdateres hver gang der kommer nye ture. Listerne gemmes i kategorien naturture i Favrskov.


Lading sø


22-05 Fugletur Lading Sø (DOF Favrskov)
Tid: kl 09.00
Mødested: Inside  Hammel eller 09.20 udsigten ved Lading sø
Beskrivelse: Vi kikker efter svaner, gæs, ænder og rovfugle fra ”Udsigten” ved søens nordside. Her plejer at kunne opleves op til 50 forskellige arter fugle. Hvis/når det bliver for køligt går vi en tur i Fajstrup Nederskov. Det er en fugtig frodig og meget artsrig nåleskov med stor variation. Turen varer ca. tre timer.
Medbring en tyver til chaufføren, gummistøvler, kikkert, fuglebog samt kaffe på kanden og en termomåtte til at sidde på.
Info: Peter Hjeds, Foldby (22875587) og Svend Møller Jensen, Søften (86986503)


27-05 Fugletur til Hjermind skov (DN-Favrskov)
Tid: kl 19.00-21.00
Mødested: -pladsen Kjællinghøl/Kanoplads/Naturskole(Ulstrupvej 6) 5,9 km vest for Ulstrup St.ad rute 525 mod Bjerringbro - på sydsiden
Beskrivelse: Kom og oplevv aftenstemningen og hør nattergal, kærsanger og mange andre fugle.
Turen er i samarbejde med DOF, Dansk Ornitologisk Forening.
Info: Svend Møller Jensen tlf. 86986503

29-05 Fuglenes dag i Himmerig skov ( DOF Favrskov)
Tid: kl 07.00
Mødested: Parkeringspladsen i skovkanten ved Rønbækvej mellem Søften og Grundfør.
Beskrivelse: Turen går til Himmerig Skov mellem Søften og Grundfør. Himmerig Skov er plantet 1991-95. Det er en statsskov, der sammen med Bærmose Skov er de eneste i området. Gamle landbrugshaver er bevaret i skoven, som efterhånden sætter nye "havetræer" i haverne. I den unge skov har skovdyr som ræv, rådyr, hare og musvåge fået en fin bestand. Der er flere af kreaturer afgræssede enge i skoven.
Turen vil vare 2,5 til 3 timer.
Info: Svend Møller Jensen. Tlf. 86986503

19-06 Fuglene i Granslev Ådal (DOF Favrskov)
Tid: kl 09.00
Mødested: Kulturhuset i Hinnerup, Skovvej 18.
Beskrivelse: Granslev Ådal er et naturmæssigt meget værdifuldt vandløb. Strømmen er stærk, og åen har sten- og grusbund. Granslev Å fødes af mange små tilløb med rent og klart vand. Mange småfugle finder føde langs åen og i den omkringliggende skov, feks bjergvipstjert, kernebider, halemejse, sumpmejse og korsnæb. Turen varer ca. 3 timer. Medbring en tyver til chaufføren, gummistøvler, kikkert, fuglebog samt kaffe på kanden og en termomåtte til at sidde på.
Info: Peter Hjeds, Foldby (22875587) og Svend Møller Jensen, Søften (86986503)


Granslev ådal

Ingen kommentarer:

Send en kommentar