tirsdag den 12. april 2011

Butsnudet frø i Lyngå Plantage

I slutningen af marts vågner den butsnudet frø (Rana Temporaria) fra sin dvale. Den søger straks mod nærmeste vandhul for at parre sig og lægge æg.
Derfor opstår der ofte nogle lidt besynderlige situationer i slutningen af marts, når store antal af frøer krydser vejene på vej til vandhullerne.
Frøerne kan om natten ofte sidde som forstenet på vejen og mange må da også lade livet i trafikken.
På en tur en aften i slutningen af marts, gennem Lyngå Plantage og Voer mølle så jeg tusindevis af frøer på vejen.


Den butsnudede frø er meget svær at kende fra de to andre arter af brune frøer (Spidsnudet frø og Springfrø). Hvis man vil bestemme dem sikkert skal man have dem i hånden og mærke på deres fodrodsknude. På den butsnudede er knuden kort og blød.
En nemmere metode til bestemmelse, er stemmen, den er helt forskellig mellem de tre arter. Butsnudet frøs stemme er en lang kurrende lyd.
Alle padder i Danmark er fredet, butsnudet frø er endvidere optaget på habitatdirektivets bilag V. Det er den "mildeste" af bilagene og betyder i praksis at hvis der findes belæg for tilbagegang kan man iværksætte foranstaltninger. Dens nære slægtninge den spidsnudet frø og springfrøen, er derimod optaget på bilag IV og kræver derfor meget streng beskyttelse. Derfor er det vigtigt med en korrekt ID.

Læs mere om habitatdirektiverne her
Læs mere om den butsnudet frø her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar