tirsdag den 25. februar 2014

Vissing enge

Den 11. februar besluttede min mor, mine børn og jeg at tage ud at se det nye vådområde ved Vissing enge. Der var officiel indvielse af området den 25. oktober hvor mange lokale og flere fra byrådet var mødt op.
Der er lavet en sti omkring området og der er samtidig opsat borde og bænke, samt et fugletårn.

Selve området er en 21 hektar stor eng. Der forventes at der bliver en omkring 8 hektar stor sø i området. Søen får en vanddybde på ca 10 cm. Jeg kan via kommunens hjemmeside læse mig til at området er vigtigt fordi der vha. af søen kan fjernes omkring 3,6 ton kvælstof fra Randers fjord årligt.

Kort over engen. Turkis linje er områdets grænse. Orange er stier.

Jeg har altid drømt om at man udnyttede potentialet i det store flade engområde mellem Vissing og Hadsten. Så da jeg hørte om engsø projektet for, vel snart et par år tilbage, blev jeg virkelig glad.
Stor var skuffelsen da også da jeg så området som det ser ud i dag. Jeg er ked af at sige det, men jeg syntes simpelthen det er for uambitiøst. Det er muligt der er en gevinst ved kvælstoffjernelse, men at det så samtidig skal have en stor natur effekt, har jeg lidt svært ved at se. Området ligger totalt klemt inde mellem intensivt dyrkede marker og en jernbane. Som Svend Møller Jensen fra DOF antyder i et interview til PingvinNyt (Se linket her) så er søen ikke et område fugle vil anvende som yngleområde. Det er til det for småt og for lavvandet.
Projektet har kostet 3,7 millioner kroner og jeg mener ikke den naturmæssige gevinst er det værd.
Hvis det bare handler om kvælstof fjernelse, så burde man nok have sparet fugletårnet og placeret det et smartere sted, f.eks Lading sø.
Jeg vil følge området nøje og håbe at jeg får uret i min anke. Jeg er desværre bange for at Vissing enge var et ambitiøst projekt der mødte modstand og en finanskrise og endte med at være tom miljøpolitik.

På dagen var der knopsvane, et par grågæs og en del gråænder på engen.

Læs om området her

Mor og barnebarn i tårnet

Fugletårnet ved Vissing enge

Området som det ser ud fra lande vejen.
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar