torsdag den 19. april 2012

Blandede bolcher fra felten

Mandag satte jeg mig for at finde årets første løvsanger i Favrskov. Min mor (Annette Obelitz) havde forsøgt sig i Sølund skov dagen før uden held. Vanen tro tog jeg til Voermølle. Der var ingen løvsanger, og da jeg kom hjem kunne jeg se, at der blev meldt en ud fra den nordlige del dagen før.
Det skal dog ikke ødelægge udbyttet af turen, for får man ikke det ene, så dukker der altid noget andet op.
Turen starter som altid fint ud, da der ofte er mange fugle omkring haven ved møllehuset. Et par sumpmejser, en jernspurv og en lille korsnæb bogføres.
Oppe ad bakken mod Østervoer er der virkelig gang i nåletræsområdet. Kombinationen af lærk, fyr og gran er virkelig guf for koglespecialisterne. 8 lille korsnæb ses, 25 grønsiskener og ikke mindst: hele 200 kvækerfinker.
200 meter længere fremme høres sortspætten og hulduen samtidig. Jeg har en teori om, at hulduen har overtaget sortspættens hul på toppen af bakken i år.
Det bliver dog endnu bedre! Længere henne, ved overgangen over Voermølle å, høres en korttået træløber. Den har jeg hørt der før, men det er og bliver en sjældenhed i kommunen.
Jeg plejer altid at tage en lille afstikker ned på engen ved Langkær, og denne dag var det ekstra heldigt. I åbrinken sidder en svaleklire, som jeg får skræmt op. Den brokker sig lidt i området, før den forsvinder. Tilbage på sporet får jeg øje på en spætte, som jeg først ser som en sortspætte, men efter at have søgt med kikkerten ser jeg, at det er en grønspætte. Det er ny kommuneart for mig, og dermed art nummer 121 i kommunen. Fedt!!!
På vej op ad bakken til det gamle sortspættehul træder jeg en skovsneppe op, og for at det ikke skal være løgn, begynder en natugle at kalde, da jeg er på vej hjem.
Ved godt jeg måske begynder at trætte folk med Voermølle og Østervoers fortræffeligheder, men jeg er virkelig vild med den måde skoven bliver drevet på. Masser af dødt ved, få dræn og mange lysåbne områder. Stor tak til Bidstrup gods for en fornem indsats.Grønspætte: Find holger!

Senere på dagen tog jeg forbi Lading sø og en tur i Fajstrup nederskov. Havde ikke mit skop med så jeg koncentrede mig om fuglene på land. På engene sås misteldrossel og skovpiber. I Fajstrup nederskov fandt jeg endnu en lokalitet med brun sandspringer. De holder til i grusgraven hvor man kan se dem sammen med grøn sandspringer. Har kun kendskab til en anden lokalitet med brun sandspringer, nemlig grusgraven i Voermølle å-dalen ved Lyngå.

Tirsdag gav jeg lige løvsangeren en chance mere. Denne gang forsøgte jeg med Lyngå skov. Et øjeblik efter jeg er gået ind i skoven høre jeg løvsangeren! Så har jeg også hørt den i år.
Over skoven kredsede to røde glenter. En typisk parringsadfærd der helt tydeligt antyder at Lyngå skov er der hvor deres rede er i år. Vil dog opfodre alle til at besøge området med stor forsigtighed, da de nemt kan skræmmes til at opgive ynglen.

Her et par billeder fra turene


Bien Andrena cineraria arten er relativt sjælden i Danmark, men forekommer både i Voermølle, Fajstrup og Tinning mose.


Stor humleflue, meget almindelig.


Grøn sandspringer. Et nasty rovdyr, men ufattelig smuk.


Voermølle å, smukt flankeret af hvide anemoner.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar