søndag den 18. marts 2012

Naturture 2. kvartal 2012

Tursæsonen er ved at være på trapperne, så her kommer lige en oversigt over ture planlagt her i foråret 2012.
DOF Favrskov mangler arbejdskraft til at arrangere ture, da de faste folk, der plejer at stå for det, er travlt optaget. Svend Møller Jensen er dog guide på Danmarks Naturfredningsforenings tur til Damsbro Mose

Turene er som følger:

Fugletur til Damsbro Mose 15-05 kl. 06.30
Stå tidligt op – og nyd naturen i Damsbro Mose!
Vi håber, nattergalen er ankommet!
Turen er i samarbejde med DOF, Dansk Ornitologisk Forening.
Guide og info: Svend Møller Jensen tlf. 86986503


Naturpleje ved Lilleåen den 22-05 kl. 19.00
Lilleådalens Græsningslaug vil fortælle og vise, hvordan 70 kreaturer laver naturpleje.
Engarealerne afgræsses, så tilgroning undgås. Dermed opretholdes en mangfoldighed af planter og dyr. Vi går gennem området med grøn eng og speciel flora, hvor alting passer sig selv - blot med hjælp fra kreaturerne.
Guide: Søren Bonde Nielsen.
Husk gummistøvler! – Det kan være vådt!

Derudover vil DN forsøge med en børnefamilie-tur til Bølmes Bakker i Maj. Her vil vi fange insekter og snakke om naturen på bakkerne. Mere om den tur følger.

Græsningslaugets arealer, Lilleåen Hadsten.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar