mandag den 5. december 2011

Paddeundersøgelser

Favrskov kommune og firmaet Aqua Consult har i 2009 og 2011 foretaget undersøgelser af paddebestanden i udvalgte vandhuller i kommunen.
Rapporten fra 2009 fokuserede på områder omkring Ulstrup.
Den nye rapport, som er udkommet her i efteråret i år, fokuserer på områder omkring Tinning og områder syd for Hammel.
I 2009 var fokusarten grøn frø, som man fandt i et et enkelt vandhul ved Ulstrup. Denne gang fokuserer man på spidsnudet frø.
Der er blevet undersøgt 40 vandhuller i området. Vandhullerne er undersøgt både ved lyt og ketcherfangst. Undersøgelserne er foretaget i forår og sommer 2011.

Lad os straks udløse spændingen. Der er ikke fundet spidssnudet frø i nogle af de 40 vandhuller. ØV!!

Derimod er der fundet padder i 30 af vandhullerne. Butsnudet frø er klart den almindeligste, den er fundet i 25 af vandhullerne. Mere interessant er det måske, at lille vandsalamander findes i 23 af vandhullerne. Den klarer sig godt. Derudover er der fundet skrubtudse i 7.
Den store vandsalamander er fundet i 9 af vandhullerne. Den er beskyttet på EU´s habitatsdirkektiv Bilag 4. Så det er godt at se, den trives.

Salamander. Foto Favrskov kommune

Desværre er en af konklusionerne på rapporten, at mange af vandhullerne er truet. Både af tilgroning, og derved større næringstilførsel, og af store fiskebestande. I flere af vandhullerne med større fiskebestande var der ingen padder overhovedet. Andefodring og forekomst af flodkrebs er også faktorer, der truer paddebestanden i kommunen.

Læs 2009-rapporten her
Læs 2011-rapporten her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar