torsdag den 3. marts 2011

Kirkeugle lyt!

DOF ( Danmarks Ornitologiske Forening ) og Projekt Kirkeugle, har igangsat et projekt der skal kortlægge  bestanden af Kirkeugle (Athene Noctua) i Østjylland.

 " Uglelyt 2011" kaldes projektet og samler frivillige til en koordineret eftersøgningen af kirkeugler.

Alle frivillige får en rute med 10-12 faste lyttepunkter rundt om i Østjylland. Der skal så lyttes efter kirkeugler 3-4 gange i løbet af marts og april 2011. Der gives en Introduktion til feltbestemmelse indledningsvis.


Kirkeugle-Athena Noctua- Foto ©Benny Kristensen

Projektet er et virkeligt godt initiativ og kan måske en gang for alle få afgjort om der er kirkeugler i Favrskov.
I starten af halvfemserne rapporteres der om et ynglepar ved materielgården, Norgesvej 1 i Hammel. Siden er der spredte observationer fra Hinnerup og Bidstrup. (dofbase søgning)
Hvis der findes kirkeugler i området, vil man højst sandsynligt hemmeligholde lokaliteten, men bare at vide de er der, kunne være fedt.
Skribenten af denne blog har meldt sig til projektet, hvilket jeg kun kan opfodre alle andre interesserede til.

Læs mere om projektet her

Benny Kristensens (DOF artsansvarlig caretaker) hjemmeside om hjælp til kirkeuglen findes her

Læs mere om kirkeuglen her og her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar